Μήνας: Ιούνιος 2014

Η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτές τις σελίδες δεν έχουμε αναφερθεί σε φωτογραφικές μηχανές ή κάμερες. Την…

Read More

Κάπου άκουσα ότι μεγάλη αλυσίδα θα προβεί, και μάλλον θα την υλοποιήση αυτήν την σκέψη, στην μείωση της τιμής της…

Read More

Ο νέος αυτός προβολέας της Sony ανήκει στην επαγγελματική της σειρά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αποτελεί τον…

Read More