Μήνας: Οκτώβριος 2010

Ο προβολέας είναι  preproduction και το firmware του είχε κάποιους περιορισμούς στο εύρος των ρυθμίσεων.

Read More