Μήνας: Μάιος 2010

Η INFOCUS μετά την ανασυγκρότηση που έκανε και την παρουσίαση του νέου της καρπού που ακούει στο όνομα SP-8602,

Read More

Η παρουσία και μόνο νέου προβολικού και μάλιστα νέας τεχνολογίας δημιουργεί μια αναστάτωση και δικαιολογημένα μάλιστα. Για να στηθεί απέναντι…

Read More