Μήνας: Σεπτέμβριος 2008

Πάει αρκετός καιρός από την  τελευταία φορά που είχα δει τον 20000 που δεν ήταν άλλο από ένα μοντέλο προ…

Read More